پروژه مسکونی امیرآباد : Amirabad residential project


شماره پرونده 60005977 ، پلاک ثبتی شماره 3708-3526 
آدرس: اتوبان کردستان، بلوار جانبازان، کوچه 22 غربی، پلاک 75 
مساحت کل زیربنا: 1600 مترمربع
مساحت مفید مسکونی: 1000 مترمربع در 5 طبقه و 5 واحد  


اجرا:
Roof Truss ، بخش طرح و اجرای ابنیه
مهندسین شریفی، محمودی، معصومی


روش اجرا: اسکلت  فلزی پیچ و مهره-عرشه فولادی                                                                                                                                  

طرح و اجرای اسکلت: Roof Truss

                                                                                            سقف عرشه فولادی : دکتر عسگری زاده ، مهندس محسنی

Location:Tehran, Iran

Totall surface: 1600 sq meters - 7 floors

Residential surface: 1000 sq meters - 5 floors

Executive: Roof Truss

Material: Steel structure - Metal deck floors 

Views: 110

Comment

You need to be a member of Archisage to add comments!

Join Archisage

© 2019   Created by Archisage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service